Home > Vinkit > Yrityksen kasvattaminen

Yrityksen kasvattaminen

October 17th, 2014

Yrityksen kasvu kuuluu useimmiten yrityksen elinkaareen sijaiten liiketoiminnan perustamisen ja vakiintumisen välissä. Kasvuvaiheessa yrityksen tavoitteena voi olla uusien asiakasryhmien, markkina-alueiden tai jopa kokonaan uusien markkinoiden saavuttaminen.

Yrityksen kasvattamista ennen yrityksen toiminnan ja talouden olisi kuitenkin hyvä olla vakaalla pohjalla. Yritystä voi kasvattaa lukuisilla eri tavoilla. Yritys voi kehittää uuden innovaation, kasvattaa myyntiään, laajentaa tuote-/palveluvalikoimaansa tai lähteä uusille markkinoille. Myös kansainvälistyminen, yritysostot, franchising ja muu verkostoituminen ovat tapoja kasvattaa yritystä.

Mikäli ei haluta tehdä suuria muutoksia kuten yrityskauppoja, vaan halutaan tavoitella kasvua esimerkiksi uusia asiakkaita hankkimalla ja ylipäänsä myyntiä kasvattamalla, on markkinointi avainasemassa. Perinteisen markkinoinnin ytimeen katsotaan yleensä kuuluvaksi neljä pääaluetta; tuote, hinta, markkinointiviestintä ja jakelu eli tuotteen helppo saatavuus. Nykyaikaiseen markkinointiin liitetään olennaisesti myös tuotemerkit ja mielikuvat tuotteesta. Markkinointikanava kannattaa valita kohderyhmän mukaan. Perinteisiä markkinointikanavia ovat muun muassa lehti-, radio-, tv- ja suoramainonta, kun taas internet tarjoaa lähes rajattomasti mainontamahdollisuuksia esimerkiksi sähköpostimainonnan, web- sivumainonnan ja sosiaalisessa mediassa mainostamisen muodossa. Lisäksi yritykselle voi hakea näkyvyyttä esimerkiksi erilaisten liikelahjojen muodossa. Liikelahjoja voi tilata esimerkiksi Axon Profilin kautta. Axon Profil tarjoaa runsaan valikoiman erilaisia liikelahjatuotteita kuten kyniä, kangaskasseja, sateenvarjoja, muistitikkuja, karkkeja ja vaatteita. Yritys on Suomen johtava profiilituotteita valmistava yritys, jolla on tarjolla maan laajin valikoima mainostuotteita. Tuhansien tuotteiden valikoimasta löytyy varmasti jokaiselle yritykselle sopivia liikelahjoja, joilla nostaa näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Palvelualan yritystä voi lisäksi markkinoida muun muassa messuilla, avoimien ovien päivillä, asiakastilaisuuksilla, esitteillä, luennoilla ja artikkeleilla. Markkinointitoiminta luo asiakkaille ennakko-odotuksia, jotka tulisi pyrkiä täyttämään laadukkaalla tuotteella tai palvelulla. Tällöin saadaan tyytyväisiä asiakkaita, jotka puolestaan usein auttavat yrityksen markkinoinnissa (esimerkiksi sosiaalisessa mediassa mainosten jakaminen, yritysten sivuista tykkääminen jne.). Onnistunut markkinointi yhdistettynä laadukkaaseen tuotteeseen on hyvä alku ja joskus jopa riittävä toimenpide yrityksen kasvattamisessa.